Miguel de Cervantes
ENTREMÉS DE LA CUEVA DE SALAMANCA