Procurar imagens
     
Procurar textos
 

 

 

 

 


 

 

ALFONSO X
AFONSO X, O SÁBIO
(1221-1284)
Virgen, que de Deus Madre
Virgen, que de Deus Madre
d' acorrer os pecadores
Ca nos non acorr' en dia
mais sempre en todo tempo
e punna en todas guisas
do reino de Deus, seu Fillo,
A Virgen, que de Deus Madre

Demais sinaadamente
de doores e de cuitas
E de tal razon com' esta
un gran miragre que fezo
A Virgen, que de Deus Madre

En Evora foi un ome
muyto e que cada dia
e avêo-ll' hûa noite
que ouver' a seer morto
A Virgen, que de Deus Madre

Ca el gran comedor era
muit' ameude na boca,
e aa noite cêava
atravessou-xe-ll' un osso
A Virgen, que de Deus Madre

A ouve de tal maneira
ca aquel osso ll' avia
assi que en pouca d'ora
que folego non podia
A Virgen, que de Deus Madre

Assi esteve gran tempo
nen bever nengûa cousa
fasta que chegou a festa
que cae no mes d'agosto,
A Virgen, que de Deus Madre

Enton todos seus parentes
e aa egreja desta
e têendo-o por morto
E tev' y aquela noite
A Virgen, que de Deus Madre

Quand' a missa ja dizian,
que todos cuidaron logo
Mas a Virgen groriosa,
éste, non quis que morresse
A Virgen, que de Deus Madre

Mas guisou que en tossindo
aquel osso pela boca,
y estava; e tan toste
deron a Santa Maria,
A Virgen, que de Deus Madre

éste, Filla e criada,
sempr' está apparellada.
sinaado nen en ora,
d'acorrer no-nos demora
como non fiquemos fora
ond' é Reýa alçada;
éste, Filla e criada,...

nas grandes enfermidades
acorre con piadades.
vos direi, se m'ascuitades,
esta Sennor muit' onrrada.
éste, Filla e criada,...

que ena Virgen fiava
a ela s' acomendava
en sa casa, u cêava,
a desora, sen tardada.
éste, Filla e criada,...

e metia os bocados
grandes e desmesurados;
dûus cõellos assados,
na garganta, e sarrada
éste, Filla e criada,...

que cuidou ser afogado
o gorgomel atapado
o ouve tan fort' inchado,
coller nen ar falar nada.
éste, Filla e criada,...

que sol comer non podia
senon cald' ou agua fria,
da Virgen Santa Maria,
quand' ela foi corõada.
éste, Filla e criada,...

e amigos o fillaron
nobre Sennor o levaron,
ant' o altar o deitaron.
e contra a madurgada,
éste, Filla e criada,...

filló-o tosse tan forte,
que era chegad' a morte.
que dos cuitados cõorte
ali daquela vegada,
éste, Filla e criada,...

lle fez deitar mantêente
ante toda quanta gente
loores de bõa mente
a Madre de Deus amada.
éste, Filla e criada,...