Procurar imagens
     
Procurar textos
 

 

 

 

 


 

 

ALFONSO X
AFONSO X, O SÁBIO
(1221-1284)
Cantiga na qual se fala do mago Teófilo
que fez pacto com o Demónio
In: Alfonso X
Cantigas de Santa María
Ed. de Manuel Ferreiro Fernández & Carlos Paulo Martínez Pereiro
Associación Socio-Pedagógica Galega, Vigo, 1996