REVISTA TRIPLOV
de Artes, Religiões e Ciências


nova série | número 40 | agosto-setembro | 2013

 
 

 

 

MAYTE BAYON

Simulacros

 

 

EDITOR | TRIPLOV

 
ISSN 2182-147X  
Contacto: revista@triplov.com  
Dir. Maria Estela Guedes  
Página Principal  
Índice de Autores  
Série Anterior  
SÍTIOS ALIADOS  
Revista InComunidade (Porto)  
Apenas Livros Editora  
Arte - Livros Editora  
Agulha - Revista de Cultura  
Domador de Sonhos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  MAYTE BAYON ALVARO (Frumales/Segovia, 1952)
Bayón és pintora, poeta i performer, és una artista polifacètica, lliure i sense cap tipus de lligams de tendències ni estils. Formada entre París i Barcelona, ha alternat les seves exposicions plàstiques amb performances, vídeos i representacions teatrals. Han col·laborat amb ella músics experimentals com Christophe Nebout, Jeremy Clarke i Antoni Caimari. Aquest últim s'ha servit dels seus llibres de viatges com a base per a la interacció artística titulada: Mayte Bayón 7 peces per a piano. Publica a La Revista Cultural Agulha del Brasil i en Triplov de Portugal. Actualment viu i treballa a Mallorca.

Blog :
http://www.maytebayon.com/paginas/curiculum.html
 

 

© Maria Estela Guedes
estela@triplov.com
PORTUGAL