Napolhon no Egypto

 

ZUCA SARDAN


 Tarok Histórico
zuca sardan, z.20
zszszszszszszszszszszszszs
As.oro/  FLAGRANTE
Mâe Megira feroz
ameazza Napolha…
Da pasta Alferes
puxa um sabre
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
5.cop/  SUMIU
Bindoga a chorar
“Mamâe Mamâe”
Napolha nas cobertas
afundou e sumiu
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
5.paus/  GUIMBA
Napolha joga a guimba
de charuto faz carranca
“Si dunque tutto è perduto…
andiamo a fare uno carnevale…
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
8.paus/ PROMESSA
Pharaó Kepok me prometeu
uma mini-pyrâmide
moderna ventilador
cama de molas …


 zszszszszszszszszszszszs