Procurar textos
 
 

 

 

 

 

 

 ............RIK LINA...........RIK LINA....

CANTO DE PAXAROS : Rik Lina e Elizé Bleys.

19 de Setembro- 19 de Novembro

O 19 de setembro ás 20.00 horas, inauguramos a mostra que forma parte do ciclo de Surrealismo internacional iniciado no ano 2005 : Canto de paxaros, dos artistas holandeses Elizé Bleys e Rik Lina.Exposición na que se establece un diálogo perfecto entre a obra pictórica de Rick Lina a cerámica de Elizé Bleys.

Rick Lina é un coñecido artista surrealista de orixe neerlandesa, aínda que ten a súa fonte de inspiración na arte de América Latina, máis concretamente na figura do surrealista cubano Wilfredo Lam. Lina é coñecido fundamentalmente por ser o fundador do grupo Novos Cobra de Ámsterdam, no que participan tanto pintores europeos como latinoamericanos, e do Colective Automathic Painting. A máis de terse vinculado ao movemento de surrealismo internacional Phases, liderado por Edouard Jaguar, e ó Bureau de Recherches Surréalistes de Holanda.

No caso de Elizé Bleys, ceramista dos Países Baixos que vive e traballa en Ámsterdam, e nas illas das Antillas holandesas, é coñecida por ter participado en mostras como a realizada na Fundación Knecht-Drenth, Calosa, no ano 2001, ou as realizadas en Amterdam estos últimos anos : LINX International, no ano 2002, Studio Bellamy, durante os anos - 2002 -05 –06, ou as realizadas nos anos , - 2003 –06 nas galerías de arte Kadekunst, e ARTTRA da mesma cidade. No ano 2004 realiza unha mostra no Museo Cochrane tamén de Amsterdam.

Ultimamente, ten exponto en Valparaíso, Chile, o ano 2006, e ven de realizar recentemente unha mostra na Galería KOP van WaZ, Wijk aan Zee, nos Países Baixo .

Na artista autodidacta holandesa, a práctica surrealista consiste en construír o obxecto surrealista utilizando como base as tipografías da cerámica, olas, bucaros.,...., creando obxectos cheos de cor , fino humor, e imaxinación desbordante.

 

Grazas por todo

Monse Cea

Para máis información :

prensagranell@yahoo.es / 981 572124

CANTO DE PÁJAROS : Rik Lina y Elizé Bleys

19 de Septiembre - 19 de Noviembre

El 19 de septiembre a las 20.00 horas, inauguramos la muestra que forma parte del ciclo de Surrealismo internacional iniciado en el años 2005 : Canto de pájaros, de los artistas holandeses Elizé Bleys y Rik Lina.Exposición en la que se establece un diálogo perfecto entre la obra pictórica de Rick Lina y la cerámica de Elizé Bleys.

Rick Lina es un conocido artista surrealista de origen neerlandesa, aunque tiene su fuente de inspiración en el arte de América Latina, más concretamente en la figura del surrealista cubano Wilfredo Lam. Lina es conocido fundamentalmente por ser el fundador del grupo Nuevos Cobra de Ámsterdam, en el que participan tanto pintores europeos como latinoamericanos, y del Colective Automathic Painting. Además de vincularse al movimiento del surrealismo internacional Phases, liderado por Edouard Jaguar, y al Bureau de Recherches Surréalistes de Holanda.

En el caso de Elizé Bleys, ceramista de los Países Bajos que vive y trabaja en Ámsterdam, y en las islas de las Antillas holandesas, es conocida por haber participado en muestras como la realizada en la Fundación Knecht-Drenth, Calosa, en el año 2001, o las realizadas en Amterdam estos últimos años : LINX International, en el año 2002, Studio Bellamy, durante los años - 2002 -05 –06, o las realizadas en los años , - 2003 –06 en las galerías de arte Kadekunst, y ARTTRA de la misma ciudad. En el año 2004 realiza una muestra en el Museo Cochrane también de Amsterdam.

Ultimamente, ha expuesto en Valparaíso, Chile, en el año 2006, y acaba de realizar recientemente una muestra en la Galería KOP van WaZ, Wijk aan Zee, en los Países Bajos .

En la artista autodidacta holandesa, la práctica surrealista consiste en construir el objeto surrealista utilizando como base las tipografías de la cerámica; ollas, búcaros.,...., creando objetos llenos de color , fino humor, e imaginación desbordante.

 

Gracias por todo

Monse Cea

Para más información :

prensagranell@yahoo.es / 981 572124